REKLAMA


 

REKLAMA


 

Regulamin serwisu

Regulamin
Zasady korzystania z serwisów internetowych działających pod domenami www.naukaonline.pan.pl i www.academia.pan.pl.

§ 1
1. Serwisy działające pod wskazanymi domenami i poddomenami prowadzi redakcja magazynu PAN „Academia”, Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie przy pl. Defilad 1 po. 2110. Zespół przygotowujący te serwisy określany będzie w niniejszym Regulaminie zespołem naukaonline.pan.pl.
2. Warunkiem korzystania z usług informacyjnych, edukacyjnych, społecznych, archiwizacyjnych, marketingowych, handlowych, dokumentacyjnych i statystycznych świadczonych przez zespół naukaonline.pan.pl jest poznanie treści Regulaminu i jego akceptacja przez Użytkownika. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik wypowiedzieć Umowę, jeżeli to nie nastąpi uznaje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.
3. Każde działanie Użytkownika – w szczególności działania interaktywne, jak komentowanie artykułów, publikacja zdjęć, tekstów i wszelkiego rodzaju danych, także audiowizualnych, korzystanie z interaktywnych formularzy – podlega zasadom określonym w Regulaminie.

§ 2
1. Zespół naukaonline.pan.pl świadczy usługi informacyjne, edukacyjne i promocyjne oraz gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz inne dane techniczne (w tym adresy e-mail oraz adresy IP) służące do identyfikacji swoich użytkowników. 
2. Dane gromadzone są poprzez formularz rejestracyjny lub inne formularze działające na ww. witrynach.
3. Zespół naukaonline.pan.pl zastrzega sobie także możliwość wpisania do swoich baz także danych, zgłoszonych drogą oficjalną do PAN lub do magazynu „Academia”.
4. Użytkownik korzystając z ww. serwisów oraz ich formularzy rejestracyjnych zaświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz zaświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia przez zespół naukaonline.pan.pl, że dane osobowe lub techniczne nie są zgodne z prawdą zespół zastrzega sobie możliwość usunięcia wpisu lub całego konta Użytkownika.
6. W przypadkach łamania prawa, takich jak celowe działania obciążające serwer, podejmowanie prób włamania lub włamanie na serwer, działania typu flood, kradzież danych, łamanie praw autorskich, udzielanie komentarzy niezgodnych z prawem zespół naukaonline.pan.pl, zespół magazynu PAN „Academia” lub sama Polska Akademia Nauk może zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania, zablokować numer IP lub podjąć inne działania zapobiegawcze ochraniające dane zawarte na serwerze.

§ 3
1. Użytkownik przed skorzystaniem z serwisów i podjęciem jakiekolwiek działań interaktywnych na serwisach ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z serwisów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń w treści:
-a. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
-b. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług;
-c. Dane osobowe, jakie podałem w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe oraz nie naruszają praw i dóbr osobistych osób trzecich;
-d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez zespół naukaonline.pan.pl, magazyn PAN „Academia” i PAN, które zostały przekazane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym/apelu/petycji w celu prawidłowego świadczenia usług, w celach operacyjnych, marketingowych, programistycznych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu;
-e. Zgadzam się na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, jaki został przeze mnie podany w interaktywnych formularzach, wiadomości od zespołu naukaonline.pan.pl i magazynu PAN „Academia”;
-f. Oświadczam, że moje działania interaktywne na ww. stronach są legalne i nie łamią polskiego prawa;
-g. Zezwalam na świadczenie przez zespół naukaonline.pan.pl usług w ramach mojego konta;
-h. Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie na ww. stronach danych, danych osobowych, treści audiowizualnych, treści wizualnych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
-i. Zobowiązuję się korzystać z serwisów zgodnie z Regulaminem;
-j. Akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez zespół naukaonline.pan.pl umieszczanych przeze mnie w serwisach danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, łamią polskie prawo lub naruszają w jakikolwiek sposób wizerunek osób trzecich;
-k. Zobowiązuję się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisów oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
-l. Zobowiązuję się przestrzegania autorskich praw majątkowych, praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych naukaonline.pan.pl, magazynu PAN „Academia” i PAN oraz innych podmiotów;
ł. Zobowiązuję się do niewykonywania działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za nielegalne;
-m. Zobowiązuję się nie naruszać zabezpieczeń ww. serwisów, ani nie uzyskiwać od innych Użytkowników ich haseł i danych identyfikacyjnych;
-n. Zobowiązuję się nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zaszkodzić działaniu ww. serwisów i ich serwerów, w szczególności działań z wykorzystaniem kodów komputerowych, wirusów, botów, robaków itp., które umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
3. Zabrania się zamieszczania w serwisach określonych w tym Regulaminie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, propagujących nazizm i niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

§ 4
1. Wypowiedzenie Umowy przez użytkownika następuje poprzez przysłanie stosownego listu pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłanego z tego samego adresu e-mail, jaki podano w formularzu rejestracyjnym.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.naukaonline.pan.pl i www.academia.pan.pl.

Ten plik komputerowy został utworzony w dniu 13.12.2013

„Academia” 2018

„Academia” 2016

    

 

  

 

                                                          

„Academia” 2015

    

 

    

 

                                                             

„Academia” 2014

    

    

„Academia” 2013

    

    

„Academia” 2012

         

     

„Academia” 2011

   

    

„Academia” 2010

    

    

„Academia” 2009

    

    

„Academia” 2008

    

    

„Academia” 2007

    

    

„Academia” 2006

    

    

„Academia” 2005

    

    

O serwisie

Serwis naukowy prowadzony przez zespół magazynu Academia PAN.Academia Zapraszamy do przysyłania informacji o badaniach, aktualnie realizowanych projektach naukowych oraz imprezach popularyzujących naukę.

 

Dla użytkowników: Regulamin

Pliki cookies

Informujemy, że używamy ciasteczek (plików cookies) w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron, a korzystając z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji o celu używania i zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce: TUTAJ

Kontakt

 • pisz:

  Redakcja serwisu online
  Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
  PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2110
  (XXI piętro)
  00-901 Warszawa

 • dzwoń:

  tel./fax (+48 22) 182 66 61 (62)

 • ślij:

  e-mail: academia@pan.pl